اطلاعیه ها

اطلاعیه سازمان انرژی اتمی ایران درباره قواعد کار با پرتو در مراکز پرتو تشخیصی

اطلاعیه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور درباره مراکز پرتو تشخیصی

دستورالعمل بهداشت محیط و حفاظت در برابر پرتو موسسه/بخش/مرکز تصویر برداری پزشکی

آیین نامه تاسیس موسسه رادیولوژی و مرکز تصویر برداری پزشکی

راهنمای متقاضیان تاسیس و ارتقای شرایط واحدهای پرتو پزشکی

شروع گفتگو
تماس با پرتو طب
پرتو طب کسری
همین الان سوالی داری بپرس